Z 18. 5. SE SPREMINJAJO UKREPI UP ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLEZNI SARS-COV-2

Obveščamo vas, da se z 18. majem 2020 spreminjajo veljavni ukrepi Univerze na Primorskem za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). V prostorih univerze so dovoljene aktivnosti, opredeljene v nadaljevanju, ki se izvajajo skladno z Navodili za izvajanje dela v prostorih Univerze na Primorskem v času epidemije COVID-19. Študentje lahko več informacij pridobite na matični fakulteti. Obenem objavljamo tudi Navodila za bivanje študentov, ki se vračajo v Študentske domove Univerze na Primorskem. Prosimo, da upoštevate vse opredeljene ukrepe, ki ostajajo v veljavi do preklica.

V prostorih Univerze na Primorskem je dovoljeno: 

 • praktično delo študentov (laboratorijske vaje, klinične vaje, terenske vaje) in druge oblike pedagoškega dela, ki jih ni mogoče izvesti spletno,
 • delo z mentorjem (raziskovalno delo, usposabljanje v simulacijskem okolju / predavalnici),
 • klinično in praktično usposabljanje v učnih ustanovah, če to omogoča učna ustanova,
 • izvajanje pisnega preverjanja, kjer tega ni mogoče ustrezno nadomestiti z drugimi oblikami preverjanja znanja,
 • bivanje študentov v študentskih domovih,
 • delo zaposlenih na delovnih mestih na področju znanosti in spremljajočih delovnih mestih (plačni skupini H in J),
 • raziskovalno delo in priprave na učni proces zaposlenih na delovnih mestih na področju vzgoje in izobraževanja (plačna skupina D). 

Ob tem izpostavljamo: 

 • V stavbe univerze lahko vstopajo le zdravi študenti in zaposleni (brez znakov akutne okužbe dihal). Ob prvem prihodu podpišejo izjavo (priloga Navodil), s katero jamčijo, da so zdravi.
 • Če izjave ne podpišejo, jim vstop v stavbe univerze ni omogočen.
 • Zunanji obiskovalci lahko vstopajo v objekte univerze le po predhodnem dogovoru in v spremstvu predstavnika univerze. Za zunanje obiskovalce je v prostorih univerze obvezna nošnja obrazne zaščitne maske.
 • Kontakt s strokovnimi službami še naprej poteka preko e-maila, telefona ali z drugimi oblikami v e-okolju. Za morebitne nujne zadeve, ki jih ne morete urediti brez osebnega stika, se je potrebno predhodno dogovoriti za termin srečanja (sestanka). Zaradi prostorskih pogojev v strokovnih službah je v tem primeru obvezna uporaba zaščitne maske.

Na Univerzi na Primorskem se tudi po 18. 5. 2020 izvajajo naslednji ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • kjer je mogoče, se pedagoški proces in preverjanje znanja izvaja prilagojeno, na daljavo (predavanja, seminarji, ustni izpiti in podobne pedagoške aktivnosti),
 • v kolikor učne ustanove, kot so bolnišnice, domovi starejših občanov, šole in podobno, ne omogočajo izvajanja usposabljanja, učenja in oblik poučevanja v skupinah, se te aktivnosti prestavi na kasnejši čas,
 • rekreacija študentov in zaposlenih se ne izvaja,
 • na kasnejši čas so prestavljeni vsi dogodki, obštudijska dejavnost, vseživljenjsko učenje in druge tovrstne aktivnosti,
 • vsem zaposlenim so omogočene alternativne oblike dela,
 • omejene so vse službene poti v tujino,
 • vse študente in zaposlene pozivamo k dosledni skrbi za higieno rok in kašlja in spoštovanju splošnih higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni,
 • vse študente in zaposlene pozivamo k spremljanju preverjenih in uradnih informacij, predvsem NIJZ in WHO,
 • vse študente in zaposlene pozivamo k preprečevanju diskriminacije in spoštovanju soljudi.