PROSTOVOLJSTVO IN DOBRA DELA ZAPOSLENIH Z UP TUDI V ČASU KRIZE

V času razglašene pandemije so razmere imenovane kot krizne. Pa vendarle številni psihologi opozarjajo, da vsak posameznik take razmere dojema različno, prav tako so tudi odzivi raznoliki, drugačni. Z željo po čimveč dobrih delih, razumevanju in podpori vznikajo med nami heroji, ki svoj prosti čas in znanje z zanosom namenjajo pomoči potrebnim.

Na Univerzi na Primorskem se je tako zbral kolaž dobrih del. Nastajajo zaščitne maske in vizirji, programske rešitve, zaposleni so aktivni v enotah Rdečega križa, vzpostavljen je telefon za pomoč v stiski, načrtovana finančna pomoč najranljivejšim študentom in še veliko majhnih, skorajda neopaznih dejanj, ki dodajo kamenček v mozaiku zavedanja, da nismo sami.

Več o naštetih aktivnostih nam je povedal pomočnik rektorice Univerze na Primorskem, Aleš Oven, ki je, tako kot sodelavka Petra Majcen, tudi sam prostovoljec v enoti Rdečega križa, pred nekaj leti pa je bil izbran za najprostovoljca v javni upravi. Poleg njiju so v skupini, ki je pred kratkim s strani predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, za požrtvovalno delo v prostovoljstvu prejela jabolko navdiha, še diplomanti UP - Patricija Nezman, Tamara Pavlović, Klara Lukan in Anton Šokić ter  zaposleni na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem - Irena Binkar in Mojca Cencič.