PRVA INTERAKTIVNA SPLETNA PREDSTAVITEV KNJIGE V OKVIRU PROJEKTA PRIPOVEDOVALNE STRATEGIJE MED INOVACIJO IN PEDAGOŠKO PRAKSO

Projekt Pripovedovalne strategije med inovacijo in pedagoško prakso (PRINO), ki poteka v okviru programa Po kreativni poti do znanja, je nadgradnja že izvedenega bralno-motivacijskega projekta, ki se tokrat osredinja na pripovedovanje.  

Projekt povezuje različne deležnike, ki se tako ali drugače srečujejo s pripovedovanjem kot eno temeljnih jezikovnih prvin:  

  • izobraževanje (vrtec, osnovno šolo, fakulteto, knjižnico),  
  • raziskovanje (fakulteto) in  
  • gospodarstvo (založbo).  

V okviru projekta se bo izpostavilo dosedanje inovativne prakse pripovedovalskih strategij, ki jih že nekaj let v slovenski prostor uvaja založba Malinc, raziskujejo pa jih na UP PEF pod mentorstvom dr. Barbare Baloh in dr. Ede Birse. V nadaljevanju projekta bodo iskali nove načine didaktizacije knjižnih gradiv za otroke ter jih preizkusili v pedagoški praksi (delavnice pripovedovalskih strategij). Obenem bodo udeleženci razvijali nova pripovedovalska gradiva, ki jih bodo tudi likovno podprli ter preskusili v praksi. V okviru projekta pa bo nastal še priročnik. 

Projekt tako mladim, ki šele vstopajo na trg dela, kot mentorjem ponuja priložnost pridobivanja izkušenj v presečišču med pedagoškim in gospodarskim okoljem. S tem zasleduje dve področji:  

  • reflektira že obstoječo prakso (pedagoško, gospodarsko), ki jo nadgrajuje z vidika trajnosti (povezovanje deležnikov in uvajanje novih deležnikov  – študentk in študentov različnih študijskih smeri s fakultet dveh slovenskih univerz) in 
  • interdisciplinarnost (vključevanje različnih študijskih smeri - študij slovenistike ter pedagoško izobraževanje predšolskih otrok, razredni pouk, likovni pouk; informatika). 

Skupni cilj projekta je udeležence naučiti, kako z uporabo inovativnih ter interaktivnih pristopov otroke prek pripovedovanja trajno zavezati branju, kako kvalitetno in ustvarjalno v maternem in tujem jeziku pripraviti gradiva, ki jih bodo pritegnila, založba pa bo z udeležbo študentov različnih smeri razvijala svoje inovativne pristope še naprej ter jih ponovno evalvirala, obenem pa usposobila kader za izvajanje pripovedovalskih delavnic 

 V okviru projekta bo 28. maja 2020 ob 16.00 potekala prva interaktivna spletna predstavitev knjige Poti svobode.  

Ob predstavitvi mladinskega romana Maite Carranza se bo na različne načine (prek knjige, pogovora, okrogle mize, dokumentarne oddaje, radijskega prispevka, kviza, predvsem pa dejavnega sodelovanja) spregovorilo o dogajanju v času španske državljanske vojne. Spletna predstavitev je namenjena učencem zadnje triade osnovnih šol, srednješolcem in vsem, ki se jim sporočilo preteklosti zdi še danes aktualno. 

 O SODELUJOČIH 

  • Veronika Rot je filozofinja in hispanistka; prevajalka, novinarka, urednica. Iz španščine in katalonščine je do sedaj prevedla že več kot petdeset del. Prevedla je  mladinski roman Poti svobode, ki ga je napisala Maite Carranza in zanj v sodelovanju z Barbaro Pregelj napisala spremno besedo, ki bralcu jedrnato oriše zgodovinsko ozadje dogajanja v knjigi. 
  • Barbara Pregelj je pridružena profesorica na Fakulteti za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici, prevajalka in urednica na založbi Malinc. 
  • Polona Konjedic je anglistka in komparativistka, učiteljica in esejistka. Pripravila je intervju s prevajalko Veroniko Rot.
  • PRIJAVA