ŠOUP: Študenti izbrali novega predsednika

Na včerajšnji seji so študentski poslanci potrdili novega predsednika Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP). Novi predsednik je postal Jure Ciglar, triindvajsetletni študent Univerze na Primorskem, in sicer Fakultete za management Koper.
Jure Ciglar je delovanje ŠOUP spremljal od začetka študija ter pričel v študentskem organiziranju delovati in prispevati v času sprejemanju Zakona za urejanje položaja študentov, kot član Komisije za etična vprašanja Univerze na Primorskem pa deluje od leta 2016.

V svojem programu, ki ga je predstavil študentskim poslancem, je izpostavil pomen štipendijskih skladov za socialno ogrožene ter nadarjene študente in pomembnost sodelovanja študentov z lokalno skupnostjo in Univerzo na Primorskem.

Jure Ciglar, novi predsednik ŠOUP: »Najbolj pomembno je, da študentom tudi v prihodnje nudimo podporo in prostor, v katerem lahko koristijo ali prispevajo pri izvedbi dejavnosti na področju kulture, izobraževanja, športa in drugih interesnih področjih. Ustvariti želim študentom prijazno okolje, ki bo spodbudilo kreativnost in izvedbo dobrih projektov za vse študente na Obali, za lokalno skupnost in za akademsko skupnost.«