Brezplačni spletni tečaj Management turizma na območjih Unescove svetovne dediščine

Univerze članice mreže UNESCO UNITWIN »Culture, Tourism, Development«, med katerimi je tudi Univerza na Primorskem, so razvile brezplačen množični odprti spletni tečaj Tourism Management at UNESCO World Heritage Sites.

Brezplačen množični odprti spletni tečaj (angl. massive open online course – MOOC) ponuja uvod v management turizma na območjih Unescove svetovne dediščine. V skladu z Unescovimi načeli tečaj zajema informacijsko-komunikacijske tehnologije, ekonomijo, management, načrtovanje in druga predmetna področja. Zasnovan je bil v okviru mreže prestižnih univerz in ga izvajajo mednarodno ugledni visokošolski učitelji in raziskovalci.

Tečaj je odprt za vse, ki jih zanima to področje, predvsem pa je namenjen snovalcem politik v državni upravi, upravljavcem območij svetovne dediščine, akademski skupnosti in vsem tistim posameznikom, ki so poklicno vpleteni v turizem.

Spletni tečaj se začne januarja 2018. Udeleženci bodo v osmih tedensko objavljenih modulih z raznimi besedilnimi in video gradivi spoznali različne vidike tega področja. Preverjanje usvojenega znanja bo potekalo s tedenskimi kvizi, medsebojnimi diskusijam in drugimi aktivnostmi. Uspešni udeleženci bodo prejeli potrdilo o opravljenem tečaju. Tečaj bo z vsemi gradivi na voljo še vse leto.

Tečaj Management turizma na območjih Unescove svetovne dediščine je podrobneje predstavljen na spletni izobraževalni platformi FUN MOOC, ki gosti še vrsto drugih odprtodostopnih spletnih tečajev. Več o spletnem tečaju tudi v spodnjem videu.
Aleksandra Brezovec. Foto: UP FTŠ.

Aleksandra Brezovec. Foto: UP FTŠ.

Unescov program univerzitetnih mrež UNITWIN deluje od leta 1992 z namenom povezovanja univerz, ki v okviru svojih kateder razvijajo področja s prioritetnim pomenom za Unesco. Med njimi je tudi področje Kultura in turistični razvoj, katerega koordinacijo je Unesco dodelil ugledni Univerzi v Parizu 1 – Panthéon-Sorbonne.

Univerza na Primorskem si je ugledno članstvo v Unescovi univerzitetni mreži UNITWIN prislužila z mednarodnim delovanjem Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino na Fakulteti za turistične študije - Turistici. S članstvom v mreži UNESCO UNITWIN je portoroška Katedra za kulturni turizem tesno povezana s kar 30 drugimi univerzami, ki v ospredje raziskovalnih, izobraževalnih in razvojnih interesov postavljajo kulturni turizem. Članica pedagoške ekipe, ki bo po spletnem tečaju širila svoje znanje o turizmu, je tudi izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec.

https://dai.ly/x669d9s